Rreth FIMIF

Rreth Nesh

Informacion i Pergjithshem:

Adresa:

Rruga “Muhamet Gjollesha”,
pranë hotel “Diplomat”
Trirane.
Shqipëri
Albania

Telefon:

Fix: (+355) 42 257 294


Addrese E-mail:

Per Fakultetin e Inxhinierise Matematike
dhe Inxhinierise Fizike shkruani ne adresen:
info@fimif.edu.al

Informacion Shtese:

Akomodim

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

është një nga fakultetet që përbëjnë Universitetin Politeknik i Tiranës.

Ky Fakultet përbëhet nga departamentet e meposhtme:

  • Departamenti i Inxhinierisë Matematike;
  • Departamenti i Inxhinierisë Fizike;
  • Departamenti i Kimisë;
  • Qendra e Gjuhëve të Huaja.

Diplomat që lëshon ky fakultet janë diploma të:

  • Inxhinierise Fizike;
  • Inxhinierise Matematike;

Stafi i Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike ka në përbërje pedagogë me gradën "Doktor", profesorë të asociuar dhe profesorë. Ky fakultet lëshon diploma ne përputhje me udhëzimet nga Karta e Bolonjës. Programet e diplomave që lëshojne departamentet përkatëse, janë te njëjta me programet e Universitetit Politeknik te Milanos. Këshilli i Ministrave miratoi hapjen, në Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, të Universitetit Politeknik të Tiranës, të programeve të studimit, të te tre cikleve te studimit ne “Inxhinieri matematike” dhe “Inxhinieri fizike”. Në përfundim të këtyre programeve të studimit lëshohet, përkatësisht, diplomat: BSc, MP, MSc dhe Dr, në “Inxhinieri matematike” dhe “Inxhinieri fizike”. Këto programe studimi realizohen me kredite.

Na vizitoni