Pse Inxhinieri Matematike?

Rreth Nesh

Informacion i Pergjithshem:

Adresa:

Rruga “Muhamet Gjollesha”,
pranë hotel “Diplomat”
Trirane.
Shqipëri
Albania

Telefon:

Fix: (+355) 42 257 294


Addrese E-mail:

Per Fakultetin e Inxhinierise Matematike
dhe Inxhinierise Fizike shkruani ne adresen:
info@fimif.edu.al

Informacion Shtese:

Akomodim

Pse lindi nevoja per diplome ne "Inxhinieri Matematike"?

Zhvillimi i metodologjive matematike per zgjidhjen e problemeve te prodhimit industrial, tregetar apo social. Zbatimi i risive teknologjike qe kerkojne koordinimin e bazamentit matematikor me zgjidhjet inxhinierike.

Mundesite e punesimit

Nje "Inxhinier Matematike" mund te punoje si:

  • Inxhinier ne modelimet dhe simulimet matematike ne projektimin e teknologjive te reja.
  • Inxhinier per analizen e sistemeve komplekse
  • Inxhinier per perpunimin e strategjive te reja te administrimit
  • Inxhinier ne sektore te teknologjive te perparuara, ne inxhinierine e informacionit, ne inxhinierine industriale, ne aplikimet biomjeksore
  • Inxhinier ne institucionet e monitorimit te problemeve socila-ekonomike, te territorit, etj.

Bashkepunim ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme hapsinore, qe lidhen me sistemet gjeografike te informacionit (GIS). Bashkepunim ne projekte te ndryshme per perballimin e sfidave, si vleresimi i riskut te investimeve, shperndarja ne hapsire dhe ne kohe e aktiviteteve, minimizimi i kostove te prodhimit, maksimizimi i fitimeve etj.

Formimi i thelluar shkencor dhe njohurite e perparuara me teknologjite kompjuterike dhe softeve matematike moderne si MATLAB, MATHCAD, MAPLE, MATEMATICA. STATSOFT, MINITAB krijojne mundesine e nje konsulence shume te kerkuar per zgjidhjen e problemeve reale ne industri, inxhinieri civile, mjeksi, tregeti, bujqesi etj.

Na vizitoni